بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانه
بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانه

عاطفه عباسی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-104

چکیده
  سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم ...  بیشتر