مسؤلیت مدنی مضطر
مسؤلیت مدنی مضطر

الیاس یاری؛ مهدی امینی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 167-195

چکیده
  در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط ...  بیشتر