نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

4 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید

چکیده

چکیده
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی‌شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The counteraction of the effects of the fight against terrorist crimes with the rights of citizens at the trial stage; Comparative study on Iranian and English law

نویسندگان [English]

  • mohsen kohandani 1
  • behzad Razavi Fard 2
  • shahrdad darabi 3
  • Seyyed Hossein Hashemi 4

1 Ph.D. student of criminal law and criminology, Islamic Azad University of Qom

2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabaei University

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Islamic Azad University

4 Associate Professor and Faculty Member of Law at Mofid University

چکیده [English]

AbstracOne of the important effects of the fight against terrorist crimes is the dominance of security over fair judgment, which in the light of this prevailing approach, governments prefer to prosecute perpetrators of terrorist acts outside the rules of international law and at their own discretion. The response of governments to dealing with terrorist offenses is not limited to rigorous initial investigations, but most criminal laws provide for the trial of terrorist offenses in special or exceptional courts, and even in states where terrorist offenses are tried in ordinary courts. Take; Their executive laws specify the existence of special rules for these trials. In this article, with the method of description and analysis, we examine this confrontation comparatively in the legal system of Iran and the United Kingdom, and the result is that the differential trial in terrorist crimes under the pretext of maintaining security, has led to violations of civil rights. However, the observance of the citizenship rights of the accused in all necessary crimes and in accordance with the rules of human rights is guaranteed in the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "Terrorist crimes"
  • "Criminal law"
  • "Citizenship rights"
  • "Just judiciary"
  • Securityism"