نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر ، ایران

چکیده

چکیده
اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه‌ای از آراء دیوان بین‌المللی دادگستری را به خود اختصاص داده‌اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجۀ اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می‌پردازد و در صورت وجود چنین معاهده‌ای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمی‌کند. در وهلۀ دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی می‌رود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحلۀ سوّم به اعمال اصل سلطۀ مؤثّر می‌پردازد.
اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعادة صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Uti Possidetis Juris and Its enforcement in Boundary and Territorial Cases at ICJ

نویسنده [English]

  • mohammad saberrad

Department of Law , Faculty of Human Science, Islamic Azad University , Shooshtar ,Iran

چکیده [English]

The territorial boundary conflicts considerably allocates to main parts of international court of justice decrees.in order to settlement of such conflicts ,the court firstly should seek to creditable boundary agreements and if they found,other reasons and ducumentations put asided.secondly,the international court of justice addresses to uti possidetis juris and thirdly-if the principle could not to be enforced-addresses to the legal principle of effective control.uti possidetis juris is applied in post-colonialism situations by international court of justice,and despite the chances the court had no interested to apply the principle at other situations such a post-mandation applying the principle considering the contemporary international system which devoted to peace and order is an efficient instrument for stabilities of boundaries and consolidation and ensure and restoration of international peace and security .this article analyzes and describes the position ,characters and results of the uti possidetis juris,by using a descriptive and analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uti possidetis juris
  • stability of boundaries
  • decolonization
  • boundary conventions
  • effective control