نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، آزاد اسلامی واحد همدان ، همدان ، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان

3 حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه کاشان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های تاثیر گذار کاهش جرم در مجتمع های قضایی ایرانی با تغییر در ساخت و ساز این مجتمع ها با عناصر طراحی محیطی، به خصوص طراحی محیطی ایرانی است. دوری از معماری ایرانی امروزه باعث یک نواختی، افسردگی و در نتیجه جرم می شود. این موضوع به بررسی چرایی ایجاد تنش و عمدتا ارتکاب جرم در حوزه ی مجتمع های قضایی ایرانی می پردازد و هدف آن بررسی اصول طراحی محیطی و روش های پیشگیری جرم با حفظ زیبایی، اهمیت این مکان ها و ارائه ی پیشنهادها جهت انجام پروژه های آن به شکلی صحیح می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و روش تجزیه اطلاعات به شکل استدلال های جرم شناسانه است. بررسی ها نشان می دهد فاصله از اصول پیشگیرانه ی معماری ایرانی می تواند زمینه ساز ارتکاب جرم ، به خصوص توهین، نزاع، سرقت ها و ... در اطراف یا درون این مجتمع ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal architecture of judicial complexes

نویسندگان [English]

  • samira malekmirzaei 1
  • seyyed sajjad kazemi 2
  • younas moradi 3

1 Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan, Hamedan, Iran

2 Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Hamedan

3 Law, Faculty of Humanities, Kashan University

چکیده [English]

The present study seeks to investigate the effective components of crime reduction in Iranian judicial complexes by changing the construction of these complexes with elements of environmental design, especially Iranian environmental design. Avoidance of Iranian architecture today causes monotony, depression and consequently crime. This article examines the reasons for creating tension and mainly crime in the field of Iranian judicial complexes and its purpose is to study the principles of environmental design and crime prevention methods while maintaining the beauty, importance of these places and providing suggestions for its projects to The shape is correct. This research is qualitative and the method of analyzing information in the form of criminological arguments. Studies show that the distance from the preventive principles of Iranian architecture can lead to crime, especially insults, quarrels, thefts, etc. around or inside these complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian architecture
  • prevention
  • judicial complexes
  • crime