نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همۀ دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظة سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوۀ انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conciliation as One of the Methods of Peaceful Settlement of Commercial Disputes with an emphasis on UNCITRAL Model Law on Commercial Conciliation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Vahid Bazzar 2

1 Associate professor, Sciences and Researches Branch of Tehran, Iran

2 PHD of International Law of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) at its 2002 session passed the model law on commercial conciliation, and subsequently, the General Assembly of the United Nations, by issuing resolution 18/57, approved it and advised to all states to adopt it. According to significant benefits of conciliation, including cost and time savings, the confidentiality and wide discretion of parties to the dispute over its creation, implementation ,and adoption of outcome, this can be a good alternative to legal proceedings, including judicial or arbitral tribunal to resolve trade disputes. In addition, UNCITRAL adds benefits in the model law on commercial conciliation, including the inability to accept the evidence presented in the conciliation process in arbitration or judicial proceeding, the suspension of passage of time in the conciliation process, or the possibility of referral to arbitration or judicial proceeding when conciliated, encourages the parties to use conciliation to settle disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conciliation
  • UNCITRAL
  • model law
  • commercial dispute
  • settlement agreement