نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Responsibility in the use of independent robotic weapons

نویسنده [English]

  • Abbas Basiri

Faculty Member of Payame Noor University

چکیده [English]

In the last decade, the use of robotic weapons has increased. So that future armed conflicts are described by increasing use and reliance on military robots .The development of these weapons as one of the new achievements of humanity has challenged internationally leagl liability system. Particularly, the criminal liability for illegal acts of independent robotic military systems is more challenging for those who need to be proved of their intentional ,About the military commander, in order to exercise Criminal liability, her effective control must be exercised according to her knowledge of the technical operationand planning of these weapons. Given that the planning of these weapons is not with the commander and they are designed to act independently and decide based on the program and instructions and restrictions given to them. It is unlikely that the military commander will be able to take the necessary measures to prevent their war crimes and be held criminally liable for them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal liability
  • independent robotic weapons
  • Humanitarian law
  • Legal liability
  • Humanitarian rules