نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 وکیل پایه دادگستری و استادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

آیین دادرسی کیفری آلمان گونه‌ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می‌دهد. این ویژگی‌ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت‌های معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاه‌ها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفه‌ای و «ارگان‌های عدالت» پذیرفته‌اند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط می‌شوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیت‌های بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The defendant's right to access a lawyer in the German criminal procedure

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2

1 .

2 .

چکیده [English]

The German Criminal Procedure Code is a type of audit procedure. Where the court continues to expand the investigation before voting. These attributes have influenced the role of the lawyer and imposed certain restrictions on the right of access to the lawyer. However, today the prosecution courts and public authorities have accepted the lawyer as a member of the professional family and "organs of justice". In addition, the Criminal Code of Germany has recognized some of the strengths of the accusation system. Especially those involved in the trial. In this regard, the lawyer has been pursuing widespread jurisdiction to challenge public authorities. Germany's laws are generally consistent with the spirit of the European Convention on Human Rights, with the exception of the very few situations that violated paragraph (c) of Article 6 (3) of the European Convention on Human Rights. Including restrictions on the right to have a lawyer, the lack of recognition of the right to attend a lawyer at the police investigation stage, the lack of a right to accuse the lawyer of being compulsorily appointed, and the lack of adequate support for the policy of legal assistance from the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights of the accused "
  • " Right to a lawyer "
  • " German criminal justice system "
  • "Inspection hearing "