نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سازمان‌ های بین‌المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل قرار گرفته ‌اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Non-Governmental Organizations and their role in human rights "Case Study Human Rights Watch"

نویسندگان [English]

  • Ahmad Momenirad 1
  • Negar Mofakham Naser islami 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Iran

2 PhD student in Public International Law, University of Tehran

چکیده [English]

Today, international non-governmental organizations, due to their non-profit and voluntary nature have been considered by the main actors of international law and have been able to play an important role in the formation and implementation of international rules. One of these organizations that has made great efforts to help eliminate some types of human rights violations and has taken effective steps to achieve the goals of human rights as stated in the Universal Declaration of Human Rights is Human Rights Watch. In this descriptive-analytical study, in addition to describing the function of international non-governmental organizations in general, among the types of these organizations, the role of Human Rights Watch has been specifically studied and its purpose is to respond to this question, what is the role of international non-governmental organizations, especially Human Rights Watch, in the human rights system? Therefore, by recognizing the relationship between international non-governmental organizations and human rights, which requires understanding the basic concepts of both issues, it is possible to examine the role of one of the most important organizations by examining the advisory status and legal personality of these organizations, Human Rights Watch and its role in human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: International NGOs
  • Universal Declaration of Human Rights
  • Human Rights System
  • International Legal Personality
  • Human Rights Watch