نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرحقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع دارای چرخش کلان مالی در سطح جهان شناخته می شود. از این رو طبیعی است که محملی برای وقوع فساد قرار گیرد، لیکن تا کنون بدلایل مختلف از جمله پیچیدگی، تخصصی و فنی و همچنین فراگیر نبودن آن در سطح جامعه ، شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت از دید حقوق دانان کیفری و جرمشناسان تا حدود زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه بنیان اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بر ذخایر طبیعی بنا نهاده شده است پرداختن به این موضوع اهمیت صد چندان می یابد؛ چرا که تا کنون پژوهشی جامع به بررسی محمل های فساد در صنعت نفت ایران نپرداخته است، از این رو در این تحقیق بر مبنای مطالعات میدانی و پرونده های واقعی و همچنین با مطالعات تطبیقی به شناسایی و یافتن گلوگاههای فساد و ارایه اهم راهکارهای پیشگیرانه در صنعت نفت ایران پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of types of corruption in Oil Industry for prevention of crime

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza tahaeynezhad Nobarii 1
  • Batoul Pakzad 2

1 Head of legal affair of N.I.O.R.D.C And PhD student in Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch of Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The oil industry is known as one of the industries with a large financial turnover in the world so it can be a well situation for Occurrence of various financial crimes such as corruption but so far it has been overlooked by criminal jurists and criminologists, including its complexity, specialization, and technology and also its lack of pervasiveness in society and there is no exception to this rule for Iran’s oil industry. The economic foundation of Middle Eastern countries is based on natural resources Addressing this issue is very important. So there is no research has examined the sources of corruption in the Iranian oil industry. In this research base on field studies and case studies, the originate of corruption in Iran will be expressed and practical solutions to prevent and struggle it will be presented. In this research will try to consideration comparative studies to explain the issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention of crime
  • Administrative corruption
  • sources of corruption
  • Oil Industry subsidiaries