نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت‌ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می‌کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می‌شود. از نمونه‌های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی‌گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت‌ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران‌های ناشی از عوامل مخاطره‌آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت‌های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت‌ها و مجازات‌ها استفاده کرده‌اند؟». نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of management of emergency state of public health; Case study of Coronavirus (COVID-19)

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Ghamami

Assistant Professor, Department of Islamic Education and Public Law, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Whenever the public order of a state is endangered due to disturbances in security, health and public services, governments use tools to prevent, manage, reduce and compensate for the damage caused by these emergency (urgent situation) regimes in Different levels are applied. One of the most common examples of the application of this legal regime dates back to the end of 2019 due to the outbreak of the disease called coronavirus which was first applied by China and then by other countries of the world due to the spread of this virus. According to the various models that exist from the application of these conditions, there are numerous legal considerations, such as the rule of law, the principle of proportionality, effectiveness, etc., from the moment of creating and applying restrictions to the time of crisis management and resolution. Given the pandemic nature of Coronavirus disease and social behaviors, this article addresses the question of "which models for imposing restrictions and punishments on countries in response to crises caused by risk factors that are detrimental to public health, especially Coronavirus disease?"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus (COVID-19)
  • Rule of Law
  • Public Health
  • Emergency State
  • Fundamental Rights and Freedoms