نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق،واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام‌های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت‌ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان‌ها وجود داشته و این جنگ‌ها، همیشه تابع نظاماتی بوده‌اند، که دولت‌ها طی قرن‌ها، آنها را رعایت یا نقض کرده‌اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می‌بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام‌ مندی حقوق بشردوستانه بین‌المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت‌ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study in War Prisoners in Islamic and International law

نویسندگان [English]

  • Kheirollah Parvin 1
  • Mohammad Zereshgi 2

1 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 department of law،pardis branch،Islamic azad university،Tehran،iran.

چکیده [English]

The legislature law of war prisoners in different periods of history and among religions and legal systems behaves as the most important problems, and always has been more prominent. It has been the focal problem of different nations’ concerns, governments and philanthropic lawyers. The Humanitarian Law regulations is deeply rooted in History, because “war” has been the focus and central problem of all the modern and primitive Human societies and they all obeyed and maintain of some distinct regulations, in which along the centuries the governments have subordinated or violated them. Of course, there must be a clear distinction between the governmental attitudes in theory and pragmatically. We should discriminate respect for the rights of prisoners of war.However, the systematization of philanthropic international Human rights (in form of series of Humanitarian principles and regulations in war times was of special concerns of many different governments, and by lawful and legislative points of view has obtained the practical and legislative aspects) does not have a long and extended history behind itself. But in this arena, the Islamic legislature system more and precedent to any other lawful systems ascertained on the observation of Humanitarian regulations in wars and conflicting occasions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prisoner of war
  • war
  • Humanitarian Law
  • Third Geneva Convention
  • Islam