نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی‌شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود؛ عدم جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین‌المللی قدمت زیادی نسبت به جرم‌انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین‌المللی جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد منطقه‌ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم‌انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم‌انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به‌عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی‌ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم‌انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش‌بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب‌نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminalization of corruption in the private sector; Historical developments and domestic and international documentation

نویسندگان [English]

  • Abbas Alvari 1
  • Behrooz Javanmard 2
  • Mahdi Fazli 3
  • Hamidreza Adabi 4

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Safadasht, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Law, Mallard Branch, Islamic Azad University, Mallard, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Despite the numerous measures to fight corruption in its various forms in Iran's legal system, a significant and tangible reduction in the direction of reducing administrative corruption and improving the health of the administrative system is not observed. Among the most important reasons expressed by experts; Lack of criminalization of corruption in the private sector. The present article, which was written in a descriptive-analytical way with the aim of examining the historical developments and domestic and international documents of the fight against corruption in the private sector, comes to the conclusion that the private sector is that part of agriculture, animal husbandry, industry, trade and services. It is possible that it complements government and cooperative economic activities. The history of fighting corruption in the private sector at the international level is much older than criminalization and fighting corruption at the domestic level .At the international level, the criminalization of corruption in the private sector has been specified in both international and regional documents, and in both of these documents, the criminalization has been extended to the private sector, and countries have been advised to To criminalize it in the internal laws and regulations, take necessary measures. Iran's legal system is associated with numerous gaps in relation to corruption in the private sector, and the fight against corruption and criminalization is not capable of being realized in the private sector due to the conditions that are foreseen for the realization of criminal titles related to corruption. According to experts, this vacuum is one of the main reasons for the lack of tangible success in the fight against corruption at the macro level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • economic corruption
  • private sector