نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم،ایران

چکیده

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوة کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scope and criteria for recognizing cyber security crimes

نویسندگان [English]

  • farokh hodaie 1
  • Hassan Alipour 2
  • Seyed Mahmoud Mirkhalili 3

1 Doctoral student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Criminal Law and Criminology, Qom , College Department of of Farabi , University of Tehran, Qom, Iran

3 Department of Criminal Law and Criminology, Qom , College of Farabi , University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Today, there is no less hesitation in accepting cyber security crimes as a new type of cyber crimes. However, views and opinions on recognizing the scope and criteria of cyber security crimes are diverse and different, based on this necessity and due to the importance of space. Cyber has opportunities and threats, and the prominent role of cyber power in the position of countries in the global power hierarchy. The main challenge is to know the scope and criteria of cyber security crimes, which has caused controversy, so that different divisions The types and examples of security crimes have been presented. It has been stated and it is possible to commit it, including the Law on Punishment of Crimes of the Armed Forces, which has also examined the procedure for investigating these crimes. Showed that for a comprehensive and accurate understanding of cyber security crimes should be intercepted An adaptive-comparative finding was used and a framework based on interdisciplinary perspective and integration of all approaches was considered. Accordingly, an alternative analytical framework based on the linkage of these approaches is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • National Security
  • Security crimes
  • Political crimes