اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران
اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

محمد توکلی فر؛ ابوالحسن مجتهدسلیمانی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 135-166

چکیده
  هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. ...  بیشتر
معیار‌های احراز نقض مستقیم فرآیند اختراعی؛ مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
معیار‌های احراز نقض مستقیم فرآیند اختراعی؛ مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مهسا مدنی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 67-107

چکیده
  پیشرفت فناوری موجب بروز نوع خاصی از نقض فرآیند‌های اختراعی شده است که در حقوق آمریکا به نقض مشترک شهرت دارد. معیار‌هایی از قبیل، نمایندگی، میزانی از رابطه، اقدام مشترک، کنترل یا هدایت و صرف انگیزش، ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس
بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

مریم قربانی‌فر

دوره 3، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 7-44

چکیده
  در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه‌داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق ...  بیشتر