چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی
چالش‌های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

محمد شکری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 259-291

https://doi.org/10.22034/thdad.2023.539106.1959

چکیده
  چکیده:مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه‌ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه‌های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام ...  بیشتر