نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

چکیده

توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ‌دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ‌دهی به جرایم در برخی سیستم‌های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده‌ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده‌ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه‌ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می‌شود و بر اساس این گزارش، قاضی می‌تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که با تشکیل پرونده‌ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می‌شود، اهمیتی دو چندان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of the Individual-Social Report Related to the Offender On the Criminal Law of Iran and England

نویسنده [English]

  • Nabiollah Gholami

چکیده [English]

Attention to the personality of criminals, living conditions and their social and cultural characteristics, in the process of responding to crimes, it's an approach that With  the aim of individualizing the response to crimes considered in some criminal justice systems. And including its objective effects, the formation of a "personality case" in Iranian law and "pre-sentence report" in English law. The key question of this article focused on the similarity and differentiation aspect each of the two entities mentioned in the law of Iran and the United Kingdom and the result is that contrary to Iran's criminal rights which has focused on the formation of a personality case for some defendants at the very early stages of preliminary research, in UK Criminal Law only at the trial stage and after conviction and before the sentence is issued, "pre-sentence report". According to this report the judge can determine the punishment. This point considering the costs of the formation of a personality case in the preliminary research process imposes on the criminal justice system, becomes twofold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Case
  • Individualization of Punishment
  • Pre-sentence Report