جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه‌کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه‌کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نبی‌اله غلامی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 7-32

چکیده
  توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ‌دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ‌دهی به جرایم در برخی سیستم‌های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر
نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی
نقش‌آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 33-62

چکیده
  ابتکار قانون‌گذار ایران در تبصره‌ی یک ماده‌ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه‌ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت ...  بیشتر
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری

علی غلامی؛ محمدحسین مجتهدی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 63-101

چکیده
  تبارشناسی تاریخی نشان می‌دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه‌ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان‌سازی بزهکار در چرخش‌هایی پارادایمی و به ‌ظاهر نامنظم، به‌ عنوان هدف اصلیِ ...  بیشتر
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن
معاونت در قتل عمدی و چالش‌های حقوقی فراروی مجازات آن

جمال بیگی؛ مصطفی محمدپناهی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 103-121

چکیده
  در حقوق موضوعه‌ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب ...  بیشتر
تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی
تحلیل حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی

فرخزاد جهانی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 123-159

چکیده
  میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می‌شوند. افزون بر این، برخی از میدان‌های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو ...  بیشتر
تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا
تأملی بر دکترین گذر از شخصیت حقوقی در حقوق کامن‌لا

رسول مقصودپور؛ سروش رستم‌زاد اصلی؛ ناصر عزیزی

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 161-182

چکیده
  تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت‌های سهامی و شرکای شرکت‌های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی‌های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن ...  بیشتر
تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس
تحلیل محتوای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس

وحید بذّار

دوره 3، شماره 18 ، خرداد 1396، صفحه 183-208

چکیده
  در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه‌ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین‌المللی برای نخستین بار از قرار معاینه‌ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط ...  بیشتر