فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه

علی غلامی؛ امیرحسین بحیرایی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 7-23

چکیده
  استفاده از عامل بی‌گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می‌سازد. رابطه‌ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل ...  بیشتر
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار
مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون‌گذار

سید حسین حسینی؛ محمد نوروزی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 25-49

چکیده
  اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه‌ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه‌های متفاوتی ‌مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه‌ها بر رویکردهای ...  بیشتر
گسترش قلمرو موافقت‌نامه‌ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت‌ها
گسترش قلمرو موافقت‌نامه‌ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت‌ها

علی غریبه؛ سیروش شهریاری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 51-73

چکیده
  از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام‌داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن‌ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی‌تواند ...  بیشتر
تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویه‌ی قضایی بین‌المللی
تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویه‌ی قضایی بین‌المللی

عباس برزگرزاده

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 75-103

چکیده
  بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده‌ی 38 (1)(ب) اساس‌نامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری، یک قاعده‌ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه‌ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه‌های حقوق ...  بیشتر
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات
قلمرو و شرایط اعمال قاعده‌ی درأ در حدود و تعزیرات

کیومرث کلانتری؛ پژمان پارسا؛ سید مسعود حیدری

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 105-128

چکیده
  قاعده‌ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی‌گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو ...  بیشتر
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای
کیفرزداهای نسل اول در بوته‌ی ارزیابی گستره‌ای

حسن مرادی؛ ولی اله صادقی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 129-163

چکیده
  نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره‌های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده‌اند. در ...  بیشتر
بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد
بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

مجید سربازیان؛ ارسلان اشرافی؛ محمدمجتبی رودیجانی

دوره 3، شماره 20 ، آذر 1396، صفحه 165-192

چکیده
  در اجرای اختیاری تعهد چالش‌های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه‌پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار ...  بیشتر