نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه عدالت

چکیده

نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره‌های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده‌اند. در این نوشتار، گستره‌ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره‌های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن‌ها تبیین گردیده است. هم‌چنین با مقایسه‌ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره‌ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن‌ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت‌گیری‌های جدیدی پیش‌بینی شده است؛ اما در مجموع می‌توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The First Generation of Depenalizers in the Range Evaluation Test

نویسندگان [English]

  • Hasan Moradi 1
  • Valiollah Sadeghi 2

1

2 Cobinet of goverment

چکیده [English]

The first generation of depenalizers in Iranian penal policy includes those institutions that gradually have appeared in the system of Iranian criminal sanctions and are dynamically persistent in the various periods of depenalization policy. In this article, the range of three main depenalizers of this generation includes commutation, suspension of punishment and parole, has been studied and the pillars of each of them are explained in different periods. As well as, by comparing the rules of governing each of them, the decreasing and increasing in range of depenalization by theme are identified. The results of this assessment shows that in the Islamic Penal Code 2013, although in some of the pillars of above depenalizers have been applied new hurdles, but in general, in new Iranian penal policy from the perspective of depenalization, these items are in the best position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depenalization
  • Punishment
  • Commutation
  • Suspension of Punishment
  • Parole
  • Islamic Penal Code 2013