نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس

4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

5 دادرس دادگستری شهرستان مرودشت

چکیده

در اجرای اختیاری تعهد چالش‌های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه‌پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام‌های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می‌نماید و نتیجه این‌که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این‌که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده‌ اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Optional Fullfillment of Obligation

نویسندگان [English]

  • Majid Sarbazian 1
  • Arsalan Ashrafi 2 3
  • Mohammad Mojtaba Roodijani 4 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

There are several challenges in optional fulfillment of obligation such az the elements of optional filfillment of obligation in comparison with similar titles, the types of optional fulfillment of obligation and reviewing that in gradable and nondegradable commitments. This article is to clarify the aspects  of optional fulfillment of obligation by comparative study on the legal systems of Iran and England and The result is that the voluntary execution of the commitment is that the promisor undertakes to carry out his obligation, whether to act or to leave, to deliver the goods to the will, without requiring a committed obligation through legal authorities. This implementation has elements that include knowledge of the act, independence in commitment and fulfilling the obligation in accordance with the contract. The titles used in English law in this area are capable of conforming to Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optional Fulfillment of Obligation
  • Fulfillment of Enforced Obligation
  • Full Fulfilling the Obligation
  • Basic Fulfillment of the Obligation
  • Divisible Obligation