نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

استفاده از عامل بی‌گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می‌سازد. رابطه‌ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته می‌شود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث می‌کند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع ماده‌ی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطه‌ی میان این دو، از نوع تباین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Innocent Agent and It's Relationship with Similar Titles

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Amirhosein Bahiraee 2

چکیده [English]

Using the innocent agent in committing a crime means that the mastermind of the crime without any interference is carrying out the crime by a person without mental element or criminal responsibility. The relationship between the criminal liability for the others act and the innocent agent is ambiguous, since in both titles, a person is responsible for another person who is committedthe crime.  This articlefor finding the relationship between these titles discuss the examples of innocent agent  and the conditions of the criminal liability of other act, and the result is that innocent agent does not apply to unintentional crimes and therefore there is no close relationship between this term and the criminal responsibility of others act because the issue of article 142 of the Islamic Penal Code is provide for unintentional offenses so the relationship between them is of a different kind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innocent Agent
  • Spiritual Master of Crime
  • The Mastermind of the Crime
  • The Responsibility for the other Act