نویسنده

استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده‌ی 38 (1)(ب) اساس‌نامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری، یک قاعده‌ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه‌ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه‌های حقوق بین‌الملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری می‌شود، موضوع این مقاله است. هم‌چنین به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که آیا قاعده‌ی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بین‌الملل از جمله نبود قوه‌ی قانون‌گذاری واحد می‌باشد. نتیجه‌ی حاصل از نوشتار این است که شیوه‌ی سنتیِ دو عنصری پاسخ‌گوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویه‌ی قضایی بین‌المللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعده‌ی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوه‌ی سنتی استناد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developments in the Two-element Approach of Customary Law In International Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Abbas Barzegarzadeh

چکیده [English]

Based on the traditional approach derived from Article 38 (1) (b) of the Statute of the International Court of Justice, a customary rule consists of two procedural elements of the state practice and a opinio juris. The subject of this article is whether the current approach is equally applicable in international law, including trade, air and space, human rights and humanitarian law. We also answer the question whether its customary rule is based on the requirements of international law, including the lack of a single legislative power. The result of the paper is that the traditional two-element approach does not respond to human rights and humanitarian law, and the international criminal justice system has also taken other approaches to discovering the rule of law in this area. This does not mean the absolute negation of the application of the two-element approach, and in some cases it is also cited in a traditional way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two Elements Approach
  • Deductive Approach
  • Core right Approach
  • Customary Law
  • International criminal jurisprudence