نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری حقوق بین‌الملل و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حقوق بین‌الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده‌ی شکل‌گیری و توسعه‌اش را وام‌دار اندیشه‌ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو‌می ‌و کارکردی تحولات عظیمی‌ را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه‌های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین‌الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه‌های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق‌دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده ‌است؛ و از دیگر سو، به‌رغم آن‌که در دوران زایش حقوق بین‌الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی‌ می‌گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم‌چنان از جایگاه ویژه‌ای در روند تکامل حقوق بین‌الملل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Doctrine in the Hierarchy of Contemporary International Law Sources

نویسندگان [English]

  • zahra hajipour 1
  • Aramesh Shahbazi 2

1 Candidate of PHD in international law at Allame Tabatabai University

2

چکیده [English]

International law because of its special nature, in large part owes its formation and development from the ideas, writings and works of international law experts. However, doctrine as one of the sources of international law has been considered less from other sources. Doctrine, both conceptually and functionally Faced with enormous changes over time and and according to the conditions in each period has experienced different positions. This article reviews these developments throug trying to find the place of doctrin among the sources of international law. Results from this study suggests that the doctrine has been found today in the form of collective teachings and despite the time of the birth of international law was seen as the premier source of international law, the role it plays today is more untangible and subtle. Although it still enjoys a special place in the evolution of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine
  • Teachings of the most Highly Qualified Publicists
  • Collective Teachings
  • Article 38 of ICJ Statute
  • Subsidiary Sources of International Law