نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مربی دانشگاه علمی کاربردی مرکز دهلران، دهلران ، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مربی دانشگاه پیام نور، مرکز دهلران، دهلران، ایران.

3 وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز و استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد ایلام، ایلام، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد ،حقوق خصوصی و مشاور حقوقی.

چکیده

انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی‌حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه‌ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می‌توان به قاعده‌ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می‌تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده‌ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین‌المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی‌توان قاعده‌ی عدل و انصاف را به‌عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می‌توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fairness in the performance warranties for breach of contract

نویسندگان [English]

  • Behzad Akhzari 1
  • Mostafa Ansarinejad 2
  • Morad Maghsodi 3
  • Jabar Akhzari 4

1 Graduate of Private Law, Instructor, Dehloran University of Applied Sciences, Dehloran, Iran.

2 PhD Student in Private Law, Instructor, Payame Noor University, Dehloran Center, Dehloran, Iran.

3 Basic Lawyer of a Center and Assistant Professor of Private Law, Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran

4 Graduate student, private law and legal advisor.

چکیده [English]

Fairness in law is the full and complete granting the right for every rightful and lacking any shortcoming and weakness in granting of individual rights. In Islam, however, the importance of justice in law has been emphasized and the purpose of sending divine prophets has been introduced as performing of justice. In other words, the justice is the spirit of Islamic law. So our question in this article is, can the principle of fairness be invoked in the performance warranties for breach of contract? Our hypothesis, which can be concluded as the general conclusion of this article, is that the acceptance of the rule of justice as a documentary and source of judgment in the performance warranties for breach of contract, although it is accepted in some international law and arbitrations, but in Iranian law, the rule of justice cannot be cited as a source of judgment, although this rule can be applied to the interpretation and application of the provisions of the law to the circumstances of the litigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fairness
  • Justice
  • performance warranty
  • breach of contract
  • Iranian law