انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد
انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد

بهزاد اخزری؛ مصطفی انصاری نژاد؛ مراد مقصودی؛ جبار اخزری

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 2-21

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241049

چکیده
  انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی‌حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه‌ی عدل و قسط ...  بیشتر
بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی
بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

پیمان همایی چراغی؛ حسین حبیبی تبار؛ محمود قیوم زاده

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 22-60

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241065

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار ...  بیشتر
قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل
قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل

عبدالحسین شیروی؛ محمدرضا مالکی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241609

چکیده
  ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده ...  بیشتر
بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)
بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)

فردین مرادخانی؛ پریسا شیخی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 88-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241610

چکیده
  هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می‌باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش‌بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا

معصومه بنسبردی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241699

چکیده
  مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات‌متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره‌برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق ...  بیشتر
مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران
مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران

متین لاله زاری؛ رضا دریائی؛ رضا مقصودی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 144-178

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241727

چکیده
  کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل‌تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی ...  بیشتر