نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق پردیس فارابی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امارات، امارات

چکیده

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rules governs on dispute resolution via online in international realm Abstract

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Mohammadreza Maleki 2

1 Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, UAE Branch, UAE

چکیده [English]

The advent of information technology has changed many of the rules and regulations that govern their business relationships, and has created numerous, complex, and often new legal issues regarding the lack of a clear domain in cyberspace. In proportion to this metamorphosis, the realm of dispute resolution in cyberspace has also been affected, and the rules of the arbitral tribunal have also changed, challenging us to place communication servers in a location other than The physical location of the parties and the arbitrators in the light of what parameters the international conventions and laws of electronic arbitration follow in identifying the amount of arbitration. However, the complexity of the scope of legal authority is an obstacle to establishing an international body to legislate to resolve disputes online. However, in this article, we have come to the conclusion that the need to formulate international laws and conventions regarding the resolution of electronic disputes by UNCITRAL and the accession of countries can provide a suitable and safe environment in electronic proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic dispute resolutions
  • Headquarters of Electronic Arbitration
  • Territory governing
  • Law on Electronic Contracts
  • Theory of sovereignty
  • Theory of Independence