تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر
تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر

مهدی صبوری پور؛ مهتاب رهبر

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 2-30

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.471748.1313

چکیده
  همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث‌های بسیار در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده‌ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت بوده به‌طوری‌که ...  بیشتر
رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی
رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی

عبدالرحیم طرهانی؛ سید مهدی منصوری؛ علی جمادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 32-58

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241849

چکیده
  مسألۀ بی‌حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این ...  بیشتر
مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن
مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن

مجید سربازیان؛ اسماعیل سیاوشپور

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 60-84

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241850

چکیده
  به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود ...  بیشتر
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح
نحوۀ رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح

مرتضی اکرادی؛ سید حمید شاهچراغ

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 86-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241863

چکیده
  رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این ‌قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از ...  بیشتر
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران

عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد نوروزی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 116-149

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241864

چکیده
  ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه‌ی کیفری، زمینه‌ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی‌تری در تأمین امنیت داشته و با بهره‏مندی ...  بیشتر
تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت
تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

مرضیه ملک شعار؛ عباس تدین

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 150-188

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.241877

چکیده
  شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفادۀ روزافزون از رایانه ...  بیشتر