نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث‌های بسیار در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده‌ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت بوده به‌طوری‌که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل‌توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه‌ دادگاه‌ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت‌های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده‌اند. در این مقاله در دو بخش رویه‌ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین‌حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی‌های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش‌بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the case law in powers of judges in mitigate and aggravate punishment in military court

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sabooripour 1
  • Mahtab Rahbar 2

1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In different legal systems, the limits of the judges in relation to the determination of punishment have been challenged. In the Iran legal system, the range of these powers varies according to different crimes and their characteristics. In this way, in some crimes, this range is very limited and in others it is very broad. The practice of courts has often been such that they have used all the capacities of all laws and regulations in line with a mitigation or aggravation approach. In this article, under two sections, the practice of military courts in mitigate and aggravate punishment has been tried to clarify these courts as well as to determinate the lacks and deficiencies of measures. Finally, it become evident that the arrangements for the Armed Forces Penal Code in both approaches required modification and predication of measures tailored to the systems in the armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge's powers
  • Military Court
  • Mitigating sentence
  • Aggravating sentence