نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل‌تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی مدت در زندگی آنها برجای می گذارد، خسارت معنوی می باشد. این نوشتار در پی شناسایی مصادیق خسارت معنوی وارد به کودک و حمایتهای لازم از او بر بنیاد مطالعه تطبیقی میان حقوق انگلیس و ایران به پیامدهای آسیب و راهکارهای حمایتگرانه موجود در دو نظام حقوقی مذکور پرداخته تا میزان جبران پذیری خسارت معنوی به کودکان را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق نشان میدهد در حقوق انگلیس و ایران بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نیافته است. قلمرو این مصادیق از تنوع قابل‌توجهی برخوردار است برای نمونه میتوان به خسارت معنوی در نتیجۀ از دست دادن والدین، زیان ناشی از تولد، محرومیت از حق آموزش‌وپرورش، ازدواج کودک، آسیب معنوی پسا حادثه و ... اشاره داشت. نوشتار حاضر ضمن بیان شرایط خسارت معنوی قابل جبران در حقوق انگلیس و ایران، مصادیق متنوع خسارت معنوی وارد به کودک را در دودستۀ خسارت معنوی مستقل و خسارت معنوی در نتیجه آسیب بدنی، تقسیم و مورد تحلیل قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sample study of spiritual damage to child in English and Iran law

نویسندگان [English]

  • Matin Lalehzari 1
  • Reza Daryaei 2
  • Reza Maghsoodi 3

1 Graduate of Private Law, University of Guilan, Guilan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Private Law, University of Guilan, Guilan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Private Law, University of Guilan, Guilan, Iran.

چکیده [English]

As a vulnerable person, children always deserve special protection from the legal system in the face of damage to their physical or mental body. One of the conceivable losses to children, which has countless and often long-lasting consequences in their lives, is Spiritual damage. Following the identification of instances of Spiritual damage to the child and the necessary support based on a comparative study between English and Iran law, this article deals with the consequences of harm and protectionist solutions in the two legal systems to determine the extent of compensation for Spiritual damage to children. Check. Research shows that there is no independent discussion of this issue in English and Iran law. Hence, there are scattered examples of moral damages that have considerable variety and for example can be Spiritual damages as a result of parental loss, Wrongful birth, deprivation of the right to education, child marriage, Posttraumatic Stress Disorder and… pointed out; In both cases, independent spiritual damages and spiritual damages as a result of bodily injury, while expressing the conditions of compensable spiritual damages in English and Iran law, are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Rights
  • spiritual Damage to Child
  • Independent spiritual Damage
  • spiritual Damage Due to Physical Injury