نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حقوق عمومی پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو هییت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

چکیده

از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص‌تر، نصب آن‌ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح‌تر، ضوابط آن دقیق‌تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می‌شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می‌باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می‌باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش‌بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Independence of the Guardian Council's Jurist by relying on the model of appointing a parliamentary majority

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shoaib Arefi 1
  • Maziyar Khademi 2
  • Hoda Ghafari 3

1 Public Law Graduate of Kish Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student in Public Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor and Faculty Member, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important issues related to constitutional institutions is its independence and impunity from the pressure other branches of government. In this regard, the way in which they are selected, and more specifically, the decision-making bodies on their installation, has direct impact on the quality of their work. The more accurate the selection method, the more precise its criteria, and away from political considerations, the more qualified and more independent people are selected. The relationship between the constituency and the appointment of members has two major patterns. Single entity pattern and mixed entity pattern. One of the branches of the second model is the model of parliamentary sovereignty. This model has an important role for parliament in that it elects and approves the final members of the body that assists parliament. Iran has selected half of the members of the Guardian Council to work to determine the extent of its independence. The lack of clarity in the constitution regarding the participation of the judiciary and parliament in the selection of jurists and the interpretation of the Guardian Council's interpretation of limiting parliament's interference with the prediction of the relative majority vote and the gap between the judiciary and the Bar Association and the academic community are problems. It is far from the criteria of the parliamentary majority model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian Council"
  • "Parliamentary Majority Model"
  • "Guardian Council Lawyers"
  • "Guardian Council Independence