بازپژوهیِ تعریف تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001
بازپژوهیِ تعریف تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001

پیمان نمامیان؛ مهدی شهبازی؛ امید قنبری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 3-34

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.534234.1865

چکیده
  به‌رغم دهه‌ها تلاش‌ها از سوی جامعه بین‌المللی در قبال تروریسم به‌ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به‌طور ...  بیشتر
ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی
ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

محمدشعیب عارفی؛ مازیار خادمی؛ هدی غفاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523994.1693

چکیده
  از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص‌تر، نصب آن‌ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان ...  بیشتر
امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران
امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران

عادل ساریخانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ علی قبادیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.517762.1603

چکیده
  مرحله کشف جرم از مهم‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه ...  بیشتر
امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم‌شناسی پست‌مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)
امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم‌شناسی پست‌مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)

امیر احمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.526031.1716

چکیده
  بی‌‌تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست‌مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش‌روی علوم را می‌شکنند. باتوجه به افزایش آمار ...  بیشتر
تحلیلی بر جایگاه اخلاق ‎حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
تحلیلی بر جایگاه اخلاق ‎حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مهدیه حاج علی اکبر؛ ابراهیم یاقوتی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.525597.1714

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس ...  بیشتر
تأثیر عقود وثیقه‌ای انتقالی بر وثائق دین
تأثیر عقود وثیقه‌ای انتقالی بر وثائق دین

جواد پیری؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ فائزه کاوسی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 153-173

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.509281.1553

چکیده
  تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می‌کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات ...  بیشتر
تأملی بر الزامات کیفری حقوق مالکیت فکری از چشم انداز رویه‌هایِ حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
تأملی بر الزامات کیفری حقوق مالکیت فکری از چشم انداز رویه‌هایِ حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

علی کمیلی پور؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 175-197

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.525515.1711

چکیده
  تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی ...  بیشتر