نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت‌نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal guarantee of intellectual property rights in the light of the WTO dispute settlement procedure

نویسندگان [English]

  • Ali komeyli pour 1
  • leyla Reisi 2
  • Masoud Rai 3

1 Ph.D. Student in International Law Public Law, Department of Law Islamic Azad University Isfahan, Iran

2 Associate Prof., Department of International Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Associate Prof., Department of Law, Faculty of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Article 61 of The TRIPS Agreement on Guarantee of Criminal Enforcement, the existence of a dispute settlement body and the obligation of the member states of the Organization to legislate and implement national laws with TRIPS,indicate a minimum criminal guarantee. However, it seems that the mere reform of the laws, regardless of the structural reform of the countries, will leave this support in an aura of ambiguity and will lead the countries to the TRIPS Plus process. However, a review of the jurisprudence related to the field of criminal guarantee indicates that the agreement and this organ is a positive step in bringing countries in line with intellectual property standards..

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRIPS
  • Criminal Guarantee
  • Intellectual Property
  • WTO.jurisprudence