بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)
بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

سید مهدی رضا کاظمی؛ حسین صادقی؛ مهدی ناصر

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.533276.1846

چکیده
  امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه‌های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه ...  بیشتر
چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا
چالش های توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.533930.1859

چکیده
  پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به‎عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه‌ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می‌تواند معیاری برای جرم‎انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت‌محور ...  بیشتر
حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته
حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نادر مردانی؛ سید مجتبی واعظی؛ محسن برزویی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.254217

چکیده
  قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق ...  بیشتر
حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن
حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین‌الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

فاطمه پیرامن؛ انور یداللهی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.508027.1543

چکیده
  حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام‌آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان ...  بیشتر
اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها
اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

صادق تبریزی؛ محمدرضا الهی منش؛ حسن عالی پور؛ جواد طهماسبی؛ مهدی فضلی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.535936.1904

چکیده
  اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده‌ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری ...  بیشتر
چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر
چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523861.1687

چکیده
  پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین ...  بیشتر
اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»
اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ جواد خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.529392.1785

چکیده
  فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول‌های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی‌رغم توانایی بر انجام فعالیت‌های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب ...  بیشتر