نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/thdad.2022.539971.1975

چکیده

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه‌های پیچیده‌تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل‌ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می‌آورد، چنانکه پروژه‌های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey the Principles Governing Project Alliancing in Oil and Gas Industry from the Perspective of Risk Confrontation Strategies

نویسندگان [English]

 • Seyyed Nasrollah Ebrahimi 1
 • Samira Gholamdokht 2

1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the major issues of oil and gas industry is risk management that nowadays has been challenged due to necessity for investing in complicated projects. So there has been a need to design a kind of contract with special structure and principles in order to provide the possibility of the best risk management. Project alliancing that in Iran engineering literature named Integrated Project Delivery (IPD) has been created in response to this kind of need and necessity. Such a novel approach has begun from England and nowadays is applied in some other countries such as Australia. So in this article, the Authors have studied the principles governing project alliancing in oil and gas industry from the perspective of risk confrontation strategies. This principles such as several liability in independent points of project, principle of gainshare-painshare and so on, have been discovered from reviewing template of project alliancing contracts, instructions and published articles. As a result the precise performance of these principles in the relationships of participants, provide the possibility of the best risk management such as Andrew Project performed by British Petroleum and its contractors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project Alliancing
 • Integrated Project Delivery
 • Oil and Gas Industry
 • Partnering Contracts
 • risk management
 1. ابراهیمی سید نصراله، اکبری محمود، (1396)، شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسکها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تأثیر آن در پیشگیری از طرح ادعا و اختلاف، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6(23)، 1-27.
 2. ابراهیمی سید نصراله، جواندل جانانلو فرخ، (1394)، مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت، مطالعات حقوق انرژی، 1(1)، 17-36.
 3. ابطحی فروشانی سید تقی، نیکبختی فاطمه، (1393)، طبقه بندی انواع ریسکها در توسعه میادین نفت و گاز، ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1393(112)، 40-45.
 4. الوانچی امین، (بی تا)، اصول و مقررات پیمان، روش های تحویل پروژه های عمرانی، جزوه درسی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، قابل دسترسی در سایت

 http://sharif.edu/~alvanchi/lecture/CA-L02.pdf، (دسترسی در 10/01/1399).

 1. بهروزی آرام، فرصتکار احسان، (1397)، سیر تحول روشهای تحویل پروژه و معرفی روش تحویل یکپارچه، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران
 2. حسن زاده علی، کاظمی رسول، (1383)، مدیریت ریسک در پروژه های سرمایه گذاری زیربنایی، فصلنامه صنعت بیمه، 19(3)، 59-83.
 3. خاکسار منصور، شافعی رضا، اله ویسی بهاره، (1387)، شناسایی منشأهای ریسک در پروژه های ساختمانی و نحوه مدیریت آنها (مطالعه موردی)، مجله مدیریت بهره وری، 2(7)، 139-160.
 4. دری بهروز، حمزه ای احسان، (1389)، تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی، آزادگان شمالی)، مجله مدیریت صنعتی، 2(4)، 75-92.
 5. سبط محمد حسن، شاه حسینی وحید، حجرالاسودی حسین، (1396)، چالشهای پیش رو در بهره گیری از روش «تحویل یک پارچه اقلام پروژه» در ایران، مجله مهندسی عمران شریف، 33-2(2/1)، 125-131.
 6. شش بلوکی علمداری علی، عبادی مهدی، (1397)، بررسی تحلیلی آثار تلفیق ساخت و ساز ناب (LC) با تحویل یکپارچه پروژه (IPD) و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران
 7. شمس مجد رضا، مرتهب محمد مهدی، (1386)، ارائه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک در قراردادها EPC، فصلنامه مدیریت پروژه، 5، 2-13.
 8. غلام دخت سمیرا، (1397)، بررسی قراردادهای ائتلاف استراتژیک تجاری در صنعت نفت و گاز، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 9. مقدم محمدرضا، بغزیان آلبرت، (1390)، مدل اصلاح الگوی مصرف منابع مالی با استفاده از مفهوم پورتفولیو: مورد کاربردی شرکت ملی نفت ایران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 3(3)،65-84.
 10. نظری امیر رضا، برمایه ور بهنود، (1397)، شناسایی و بررسی ریسکهای قرارداد EPC در پروژه های بزرگ (مطالعه موردی مشهد مال)، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، 3(1)،4-10.
 11. نوری یوشانلویی جعفر، غلام دخت سمیرا، (1397)، قرارداد ائتلاف استراتژیک در حقوق تجارت بین الملل با تأکید بر صنعت نفت و گاز، مجله مطالعات حقوق انرژی، 4(1)، 241-265.