نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

10.22034/thdad.2023.549139.2111

چکیده

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی تابع اراده دولت‌ متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت‌ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن‌ها چه‌بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می‌کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه‌ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین‌المللی فاقد ‌سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش‌های عدم همکاری دولت آفریقای‌ جنوبی با دیوان کیفری بین‌المللی و موانع پیش‌روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تجربه دولت ‌آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن‌ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of Non-Cooperation with the ICC and its Obstacles to State Withdrawing from the ICC Statute Membership (Case Study The South African State)

نویسنده [English]

  • Javad Salehi

Associate Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Membership and withdrawal from the ICC are subject of applicant state’s will. Member’s state’s obligation to cooperate with the ICC and to ignore its political relations with other states is one of reasons to withdraw from the ICC. However, withdrawal from the ICC membership is subject to formalities that its observance may detract from applicant’s state’s objectives. The South African state is an example of this situation, which has taken steps which has no precedent at the ICC level. Examining the theoretical dimensions of these measures are subject of this article. The research question is what are the challenges for the South Africa’s failure to cooperate with the ICC and its obstacles to withdrawing from the ICC Statute membership? The findings of this study show that the South Africa’s experience in citing mechanisms set forth in the Statute for non-cooperation and withdrawal from its membership without regard to their functioning and compliance with their requirements are self-centered and doomed to failure and void. This is an experience that exists under the same conditions in other member states of the ICC, and in order to avoid its consequences, the requirements of the ICC’s Statute must be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • the ICC Statute
  • Withdrawal from Membership
  • Non-Cooperation
  • South Africa State