شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران
شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی

دوره 9، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.542325.2009

چکیده
  با افزایش پردازش داده‌های شخص از یک‌سو و ارزشمندی این داده‌ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی‌ از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده‌های شخصی‌شان بیشتر احساس می‌شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا

معصومه بنسبردی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2019.241699

چکیده
  مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات‌متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره‌برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق ...  بیشتر