جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری
جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری

ابراهیم قربانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 2-28

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.504177.1506

چکیده
  افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به‌گونه‌ای که نمی‌توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال ...  بیشتر
تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی
تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

مهدی صبوری پور؛ ایرج خلیل زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 30-51

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.494183.1458

چکیده
  قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون ...  بیشتر
شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای
شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین‌المللی در قبال جرایم تروریستی هسته‌ای

پیمان نمامیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 52-80

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.522078.1662

چکیده
  جرایم تروریستی هسته‌ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به‌رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم‌چنین دولت‌ها سنگینی نمی‌کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی ...  بیشتر
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست
امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

علی محمد حکیمیان؛ حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسن نقدیان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523008.1672

چکیده
  یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط ‌زیست، ...  بیشتر
استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری
استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری

رحیم نوبهار؛ زینب لکی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 110-139

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.523286.1677

چکیده
  تأمل در چگونگی تنظیم و صورت­بندی قانون کیفری و زیر ذره­بین قرار­دادن مقنن در فرایند جرم­انگاری، کیفرگذاری و عنوان­گذاری(وصف­گذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین ...  بیشتر
آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب
آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب

محمدجواد رضایی زاده؛ محمد رئیسی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 140-165

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.511118.1568

چکیده
  امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه‌های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و ...  بیشتر
قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 166-182

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.494671.1463

چکیده
  دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد ...  بیشتر