تئوری قبض اموال غیرمادی
تئوری قبض اموال غیرمادی

عباس کریمی؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 2-20

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.446353.1177

چکیده
  مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال ...  بیشتر
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

سیامک رهپیک؛ ابوطالب کوشا؛ مسلم آقایی طوق؛ ابوالفضل محبی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 22-53

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.510075.1559

چکیده
  از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. ...  بیشتر
رویکرد انتقادی به تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
رویکرد انتقادی به تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

فریدون جعفری؛ حامد چگینی؛ سید سجاد کاظمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 54-87

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.512515.1577

چکیده
  با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ...  بیشتر
بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال
بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال

محمد حسن زاده؛ علی نجفی توانا؛ هوشنگ شامبیاتی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 88-115

https://doi.org/10.22034/thdad.2020.242937

چکیده
  اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی ...  بیشتر
بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

یاسر حاجی پور؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ حسنعلی موذن زادگان

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.517901.1604

چکیده
  تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده ...  بیشتر
رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب
رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ محمد خلیل صالحی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 144-182

https://doi.org/10.22034/thdad.2021.520460.1629

چکیده
  ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده ...  بیشتر